MaaibootEen maaiboot is een kleine boot die gebruikt wordt bij het onderhoud van watergangen zoals beken, sloten en kleine vaarwaters, als er niet vanaf de wal met machines kan worden gewerkt.