Waterplanten overlast


Sinds enkele jaren neemt de overlast door waterplanten voor de recreatievaart enorm toe. Door de verbeterde waterkwaliteit komen waterplanten steeds meer voor. Vooral cabomba, fonteinkruid, ongelijkbladig vederkruid, waterwaaier en hoornblad kunnen tot aan het wateroppervlak groeien waardoor dit in de schroef, aan de kiel en het roer kan blijven hangen.

Deze woekerende exoten zijn een bedreiging voor de doorstroming van het water. Daarnaast zijn ze een enorme belemmering voor de waterrecreatie. Bovendien verdringen ze inheemse waterplanten.


Diverse organisaties, waaronder gemeenten en jachthavens, hebben aangedrongen op maatregelen om de overlast te beperken.


waterplanten overlast

Het maaien van waterplanten

Op dit moment wordt er door vaarwegbeheerders op vele plekken gemaaid. Vooral vaargeulen en aanlopen naar havens probeert men bevaarbaar te houden. Maaien is een relatief betaalbare methode om waterplanten te bestrijden.

 

Het grote nadeel van het maaien is dat de waterplanten snel weer zullen groeien, waardoor er opnieuw overlast ontstaat. Zo kan het zijn dat er in een vaarseizoen meerdere malen gemaaid moet worden om de vaarwegen begaanbaar te houden. Uiteindelijk kan men duurder uit zijn dan wanneer er gefreesd wordt.

 

Het frezen van waterplanten

Een andere optie om waterplanten te bestrijden is de freesmethode: de freesboot freest waterleliewortels, rietwortels en exoten los. Wij werken met een unieke freesmethode waardoor rietwortels, waterplanten en exoten compleet met wortel gaan drijven.

Zodra de waterplanten los gefreesd zijn en op het water drijven, worden deze met een opschepboot (watershovel) uit het water geschept en op de kant gezet waar de vegetatie vervolgens kan indrogen zodat men dit kan laten afvoeren.

 

De freesmethode lijkt duurder dan de maaimethode, echter het grote voordeel is dat het water langer schoon blijft dan wanneer dit met een maaiboot gebeurt. Alvorens het vaarseizoen begint kunnen de waterplanten al verwijderd worden (zodra de weersomstandigheden het toelaten) en zullen deze lang wegblijven, omdat de wortels ook verwijderd zijn. Meestal is eenmaal per jaar voldoende en soms zelfs eenmaal per 2 jaar. Uiteindelijk zal de freesmethode voordeliger in prijs zijn dan wanneer er gemaaid wordt.